Motoklubs Ape

Biedrība „Motoklubs Ape”
Vienotais reģ. nr.: 40008103434
PVN reģ. nr.: LV40008103434
Jaunā iela 1, Ape, Smiltenes novads, LV – 4337
AS SEB Banka, SWIFT kods : UNLALV2X
Konta nr. : LV30 UNLA 0050 0084 2330 6

  • 2023-02-20