Ziņas

Mazās pilsētas – Lielais sports!

 

Ar šādu moto biedrība “Motoklubs “Ape”” 2019. gada vasarā piedalījās un guva atbalstu biedrības “Alūksnes lauku partnerība” izsludinātajā atklātajā projektu iesniegumu konkursā, kas tiek organizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, stratēģiskā mērķa SM1 “Uz vietējām vērtībām balstīta kultūra, sports un cits brīvais laiks” ietvaros.


Apes mototrases pašreizējā centrālā “tehniskā bāzes” vieta, kura kalpo kā galvenā mītnes vieta pasākuma organizatoriem, tiesnešiem, tehniskajiem darbiniekiem, bija novecojušas koka ēkas, kas tika būvētas pirms 35 gadiem. Un nu šī projekta ietvaros ir izbūvēta jauna, ar plašām un gaišām telpām, mototrases centrālā ēka un blakus atrodošai ekskluzīvajai, uz balstiem veidotajai, ēkai, veikti atjaunošanas darbi. Jāmin, ka šī vēsturiskā finiša ēka ir raksturīga tieši mūsu mototrasei, no kuras uzkāpjot uz otro stāvu var izjust īstu “motokrosa garšu”, jo braucēji izbrauc cauri pa ēkas apakšu.

 

Kopējās projekta Nr. 19-07-AL26-A019.2202-000003 izmaksas sastāda EUR 14 905,90, no tā publiskais finansējums EUR  13 415,31 un “Motoklubs “Ape”” līdzfinansējums EUR 1490.59.
.

  • 18.09.2020